Menu Close

His little mistress episode 1

💋 HIS LITTLE MISTRESS 💋
💋 Irresistible attraction 💋
✍ Author Viola’s novels ✍
👯ѕєcrєt αffαírѕ👯
🍭 e̲̅p̲̅i̲̅s̲̅o̲̅d̲̅e̲̅ 1 🍭
 

“Mommy?!” Amberle called running inside the house “Mommy?! I got some flowers from Moe’s backyard” she showed the flower to her mother, Maggie, who was sewing
“It’s beautiful” Maggie said admiring the flower
“Pin it to my hair” Amberle drawled and at on a stool beside Maggie.
Maggie took the flower and tuck it nearly into Amberle’s hair.
“Am I beautiful now mom?”
“you’ve always been beautiful my dear Amberle” Maggie ruffled Amberle’s hair
“Thanks mom” Amberle said gleefully and Maggie went back to her sewing.
Amberle walked to a mirror and stared at her reflection.
“Dad says I’m going to be a woman soon”
“your dad is right” Maggie replied
Few minutes later, there was a heavy bang on the door and the door flung open.
“Daddy?!” Amberle shouted as a man ran into the house, panting heavily.
“Roberto?!” Maggie shouted
“Hurry! Lock the door” Roberto panted and Amberle ran to lock the door. She closed the door and before she could lock it, someone pushed the door open from outside, sending her flying to the floor.
Three gunmen appeared at the doorway and Roberto fell on his knees.
“Please! Please! I’ll get the money.. I promise”
Amberle ran to her mother and the both of them held each other in fear. The gunmen pointed their guns at Roberto and shot him. Roberto slumped to the floor and the next, the gunmen were gone.
“Daddy?!”
“Roberto?!”
Maggie fell beside her husband, shaking him in tears.
“dad?!” Amberle called tearfully. Roberto was lying still in the pool of his own blood.
“Call the ambulance. Quick” Maggie instructed and Amberle ran to the landline. She dialed some digits and placed a call to a hospital.
Few minutes later, an ambulance drove in with some cops. They took pictures of the scene and Roberto’s body the he was carried into the ambulance. Minutes later, the ambulance and cops were gone, after questioning Maggie and Amberle.
🔮 6 MONTHS LATER 🔮
👅
Things went back to normal for Maggie and Amberle but not everything. Roberto was buried few days after he was shot dead by the gunmen. The case was closed without any investigation and the culprits weren’t found. Even with all the evidences Maggie found, the police still insisted Roberto wasn’t attacked. They said it was either a suicide case or a murder case by Maggie. She was scared to re-open the case so she had to let go.
Amberle returned from school one afternoon and Maggie wasn’t at the porch to welcome her. She entered the house and the living room was quiet. So quiet that she could hear voices arguing inside. Amberle traced the voices to the kitchen. She made to walk in when she saw a man arguing with a man. There were three men beside ham and they all held guns. Amberle got scared and had behind the door, eavesdropping.
“we already paid half of the money” Maggie said
“your husband said the same thing before he died but I still didn’t get my money” the man yelled
He had his back to Amberle so she couldn’t see his face.
“I’ll get the money, I promise” Maggie pleaded
“exactly Roberto’s flaw” the man giggled “he gave me a date to bring the money and when he didn’t.. I had to take action”
Maggie gasped “you killed Roberto?”
“you have no evidence” the man said “I’ll come back for my month tomorrow and if you don’t have it…” he observed a pause “I’ll be forced to take action again” he turned and started walking out with his men
“don’t think of involving the police again” He prompted when he got to the door “the police weren’t involved when your husband was borrowing so much” then he walked out of the kitchen.
He saw Amberle standing by the kitchen door and stopped.
“who is she?”
“My daughter” Maggie replied and walked to where Amberle was standing “keep her out of this Goldsax”
Goldsax laughed “Roberto had such a beautiful daughter and he didn’t put her up as collateral”
“she’s a child and not a property” Maggie sneered
“I’m taking her” Goldsax said grabbed Amberle’s hand
“let me go” Amberle yanked
“Goldsax please! Take my life but let my daughter go. Please! She’s my only child” Maggie pleaded, running after them in tears
“let me go” Amberle cried out “mommy?!”
Goldsax snatched a gun from one of the men and shot Maggie.
“Mommy?!”
“Amberle?!” Maggie shouted and slumped on the floor
“mommy?!”
Goldsax dragged her outside and pushed her into his car.
“Amberle?!”
“mommy?! Help me”
✍ … ɑղժ í աɑՏ ժɾɑցցҽժ մԹ հҽɾҽ. Եօ Տҽɾѵҽ ցօӀժՏɑ× ɑՏ ɑղ íղժҽղԵմɾҽժ ՏҽɾѵɑղԵ ԵíӀӀ ʍվ ժɑժ’Տ ժҽҍԵ աօմӀժ ҍҽ Թɑíժ օƒƒ. ԵհɑԵ աɑՏ ահɑԵ í հɑժ Եհօմցհ ԵíӀӀ í ɾҽɑӀíՀҽժ í աɑՏ ɑϲԵմɑӀӀվ ɑղ íղժҽղԵմɾҽժ ʍíՏԵɾҽՏՏ. 5 վҽɑɾՏ ղօա, í հɑѵҽ ցɾօաղ Եօ ҍҽ ɑ աօʍɑղ օƒ 21 ҍմԵ ʍվ Ӏíƒҽ հɑՏղ’Ե ҍҽҽղ ҽɑՏվ. ӀօϲƘҽժ íղ հҽɾҽ աíԵհ Եհҽ ՏƘվ ɑՏ ʍվ ҍҽɑԵ ƒɾíҽղժ. í’ʍ ղօԵ ɑӀӀօաҽժ Եօ ցօ օմԵ օƒ ʍվ ɾօօʍ օɾ Տҽҽ Եհҽ օմԵՏíժҽ. ղօ օղҽ ƘղօաՏ í’ʍ հҽɾҽ ҽ×ϲҽԹԵ ցօӀժՏɑ× ɑղժ հíՏ ԵɾմՏԵҽժ ʍɑղ, Zɑϲհɑɾվ. í հɑѵҽ ղօ ϲօʍԹɑղíօղ except Zɑϲհɑɾվ ɑղժ հҽ օղӀվ ϲօʍҽՏ Եօ ҍɾíղց ʍҽ ƒօօժ. í հɑժ ӀɑԵҽɾ ϲօʍҽ Եօ ƒíղժ օմԵ ԵհɑԵ ցօӀժՏɑ× íՏ ɑ ժɾմց Ӏօɾժ ɑղժ ʍվ ժɑժ հɑժ ҍօɾɾօաҽժ Տօ ʍմϲհ ʍօղҽվ ƒɾօʍ հíʍ ɑղժ ϲօմӀժղ’Ե Թɑվ ҍɑϲƘ ɑԵ Եհҽ ɑցյҽҽժ ժɑԵҽ Տօ ցօӀժՏɑ× ƘíӀӀҽժ հíʍՏҽӀƒ.
Եհҽ ƒíɾՏԵ ƒօմɾ վҽɑɾՏ աɑՏ ʍմϲհ ҍҽԵԵҽɾ Եհɑղ Եհҽ ӀɑՏԵ օղҽ վҽɑɾ. ցօӀժՏɑ× ղҽѵҽɾ ϲɑʍҽ Եօ Տҽҽ ʍվ մղԵíӀ օղҽ ղíցհԵ, í աɑՏ ցɑՀíղց օմԵ Եհҽ աíղժօա ահҽղ Տօʍҽօղҽ ҍɑɾցҽժ íղԵօ ʍվ ɾօօʍ.. íԵ աɑՏ ցօӀժՏɑ×.
հҽ աɑՏ ժɾմղƘ ɑղժ í աɑՏ ɾҽɑӀӀվ Տϲɑɾҽժ. Տϲɑɾҽժ ƒօɾ ʍվ Ӏíƒҽ. հҽ ϲօմӀժ ƘíӀӀ ʍҽ ɑղժ ʍíղմԵҽ ɑղժ ղօ í ղօ աօմӀժ Ƙղօա.
հҽ ՏԵɑցցҽɾҽժ Եօ ահҽɾҽ í աɑՏ ՏԵɑղժíղց ɑղժ ҍҽƒօɾҽ í ϲօմӀժ ɾմղ, հҽ ցɾɑҍҍҽժ ʍվ հɑղժ. í Տϲɾҽɑʍҽժ ɑղժ ԹӀҽɑժҽժ ҍմԵ հҽ աօմӀժղ’Ե ӀíՏԵҽղ. հҽ ԹմՏհҽժ ʍҽ Եօ Եհҽ ҍҽժ ɑղժ ɾíԹԹҽժ ʍվ ժɾҽՏՏ Եօɾղ. հíՏ ՏԵɾҽղցԵհ աɑՏ ʍօɾҽ Եհɑղ ʍíղҽ ɑղժ í ϲօմӀժղ’Ե ƒíցհԵ ҍɑϲƘ. í ƘҽԹԵ Տɑվíղց “ղօ, ղօ, ղօ” հҽ ժíժղ’Ե ՏԵօԹ.ԵհɑԵ ղíցհԵ, հҽ ԵօօƘ ʍվ íղղօϲҽղϲҽ ɑղժ íԵ ƒҽӀԵ ӀíƘҽ ɑ ѵօíժ ϲօղՏմʍҽժ ʍҽ ƒɾօʍ Եհҽ íղՏíժҽ օմԵ. í աɑՏ ӀҽƒԵ աíԵհ ղօԵհíղց. í ҍҽϲɑʍҽ ղօԵհíղց…. 📑
Amberle heard footsteps approaching her room and she quickly stopped writing and showed her diary under the pillow. It was a Thursday night and Folded never visited on Thursdays, Mondays, Sundays, and Fridays. She listened keenly as the door opened and Zachary walked in.
“Zac?!” Amberle’s face brightened up
“I brought you food” Zachary smiled back and Amberle noticed the tray of good he was carrying.
Zachary had always been Amberle’s only friend for the past 5 years and Amberle had grown fond of him.
“I’ll eat later” Amberle said and pushed the food aside “let’s play chess”
“Not today” Zachary declined politely
“Why?”
“There’s something important I have to do” Zachary replied
Amberle sighed “why do you prefer working for Goldsax to finding a legal job?”
“The money” Zachary blurted out “I need the money, and there are other reasons you dont have to know about”
“Alright” Amberle shrugged not really satisfied with the answer
Zachary smiled and said “I have to go now”
“Don’t forget to check on me just to say goodnight before going home”
Zachary smiled with a nod and walked out.
THE NEXT DAY ☀
Amberle was lounging near the window, eating an apple when Zachary walked in with her breakfast. She was wearing yoga pants and a tight tank top. The yoga pants did well to accentuate every part of her backside and Zachary got carried away, staring at the woman before him.
“you’re staring too much” Amberle teased. She had heard the door open and close when he came in and she was only expecting Zachary.
“I couldn’t help it” Amberle chuckled in embarrassment
“instead of watching the meal and your mouth getting watery why not you just eat?”
Zachary stared at her for a while then laughed “thanks for the invitation but I’m not going to fall for it.. I’m not hungry”
Amberle laughed and looked away. The look on Zachary’s face reminded her of the first day they had made love. Amberle was sick that night and Zachary had come to check on her. Both had been carried away that night and ended up making love. It was the first and only time they did. A day Amberle would never forget, a day she wanted to repeat every single day. But Zachary was scared of what Goldsax would do to him if he finds out he made love with his mistress. If there were two things Amberle hated the most, they were betrayal and sharing.
“I was expecting you last night but you didn’t show up” Amberle said, breaking the long silence
“I was too busy to drop by”
Amberle chuckled “okay” she didn’t believe a thing he said and he knew it. Zachary was avoiding her and she knew it.
“Goldsax should be coming tonight”
Amberle smiled wryly “I know”
“is that why you’re dressed like.. That?” Zachary sized her from head to toe
“you and I know I don’t have decent clothes”
Zachary laughed “Goldsax doesn’t have to touch you to get satisfied. Every man would be okay just looking at you”
“is that why you’re avoiding me?”
“Avoiding you?” Zachary laughed “you know I’m not. I wouldn’t be here if I were”
“I’ll try to believe you” Amberle shrugged her shoulders and said “I’ve been meaning to ask you something”
“what is it?”
“When will my contract with Goldsax end?”
“I’ve being here for five years already”
“you’ve being for five years but you’ve served Goldsax for just one year”
“isn’t the debt paid?”
“I don’t know”
“but my dad already paid half of the money before I was brought here”
“Amberle I’m sorry but I know nothing about your contract with Goldsax”
“or you don’t want to tell me?” Amberle asked “you’re scared he’ll kill you”
“I don’t care about my life when it comes to you Amberle.. I just want you to be happy”
“Then help me get out of here”
“What?” Zachary gasped “Goldsax shouldn’t hear that from you”
“I don’t care about my life anymore” Amberle said and tears rolled down her cheeks “I just want to be free. I want to see my mom again even if it’s the last thing I’ll do. I don’t care what it will cost me”
Zachary took her hand and yanked her forward. He placed her head on his shoulder and caressed her hair.
“I’ll find a way to help you or maybe someone. But it’s not going to be easy getting out. It might cost all our lives”
“How?”
“There are 300 men guarding the mansion, 80 CCTV’s, and 20 detecting machines. They are all at alerts 24/7”
“so I’m stuck in here?”
“Not for long.. I’ll find a way. I promise” Zachary said and kissed her hair
“can I ask you for another favor?”
“go on”
“Help me find my mom. See how she’s doing and make sure she isn’t missing I and my dad that much”
“I will”
“Thank you so much Zac”
“if I help you get out of here and you find your mom, what’s the next thing you’ll do?”
“Leave Spain so Goldsax doesn’t find us then I’ll try love.. I’ve always wished to find love someday”
Zachary chuckled “so you’ve never been in love?”
“No”
“Love…” Zachary said dully “… Is a beautiful feeling but could be a disaster too”
Amberle looked up at him “how?”
“well, love on the food side makes you want to live and be with that special someone. But love on the bad side, makes you want to die and leave that special someone”
“I’ll never die for anyone”
“Not when love becomes a disaster”
“wow!” Amberle laughed “you sound like you’re in love”
Zachary laughed too “I am in love.. Her name is Charlotte”
“Does she make top want to live or die?”
“Both” Zachary replied and they laughed
“I’d love to see her”
“You will.. Someday” Zachary said and glanced at his wrist watch “I have to go now”
“Alright.. Take care of yourself”
“sure” Zachary walked to the door “I won’t be coming tonight”
“I know.. Goldsax will bring me dinner” Amberle rolled her eyes in disgust
“I wish I could stop him from coming in to you but I can’t.. And I’m sorry”
“I understand that it’s not in your power but you can always get my out of here”
Zachary nodded “yeah”
“Good bye”
He smiled and made to open the door.
“Drinking morning coffee and watching the sun rise isn’t complete without a friend like you” Amberle prompted when his hand went to the door handle and he turned to look at her.
“I can’t stay Amberle.. Goldsax would be waiting”
“I understand”
Amberle smiled and raised her cup of tea to the sky “Have a nice day”
“you too” Zachary said and walked out, slamming the door shut behind him.
.
.
TBC

class="wp-next-post-navi">

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *